Om Kulturugen AHA!

I uge 10 2019 følger Vesthimmerland op på successen fra sidste år, når vi for anden gang danner rammen om en Kulturuge.

Kulturugen favner bredt og fremhæver alle de kulturelle aktiviteter, der foregår i kommunen. Samtidig er Kulturugen afsæt for nye former for kulturdannende aktiviteter, kultur i nye rum, debat om kulturlivet i Vesthimmerland og en hel masse mere, som vil opstå undervejs i processen, hvor kulturaktører og erhverhvervsliv bliver vigtige medspillere.


Hvorfor uge 10 ...

Kulturugen afholdes i uge 10, hvor foråret begynder at tage fart, og alting spirer og gror. Det passer godt med idéen om, at kultur er noget, som vokser, hvis den dyrkes med nysgerrighed og omtanke. Det er tidspunktet, hvor vi planlægger, hvad der skal såes, så vi senere på året kan høste og indsamle forråd til næste forår.


Kultur og erhverv ...

Foruden kulturaktørerne er der også taget kontakt til erhvervslivet for sammen med virksomheder og erhvervsdrivende at opdyrke nye og anderledes rammer for udfoldelse af kultur – et eksempel kunne være en koncert afholdt i en fabrikshal eller industribygninger, der danner
baggrund for malerier, som vi ser det på havnefronten i Aalborg.

Kulturugen betyder nye samarbejder og fællesskaber. Kultur er nemlig for alle! Kultur inkluderer. Desuden opleves, diskuteres og forstås kultur bedst sammen med andre. Derfor glæder vi os også til at udvikle Kulturugen i samspil med kulturaktører, erhvervsliv og andre, der har lyst til at være medskabere af Kulturugen 2019.

Hvem er med?

Kulturinstitutioner, foreninger, erhvervsliv, skoler - ja, kort sagt alle, der har lyst til at være med til at rykke kulturen ud af de vante rammer. 

Organisation
Image

Vi tror på, at kultur- og erhvervsliv i fællesskab kan antænde ekstra gnist og begejstring hos både publikum og arrangører. Kom og oplev hvad der sker i kulturugen fra den 3-11. marts! Der er er et væld af spændende Aha-oplevelser i vente.

Per Bach Laursen
Borgmester
Image

Da jeg blev præsenteret for idéen om en kulturuge i Vesthimmerlands Kommune, tænkte jeg med det samme ”Aha, nu rykker vi.” I en kommune som vores har vi nu muligheden for at dyrke vores kultur og ikke mindst vise, hvad vi kan med fælles indsats. Både når det gælder oplevelser, initiativer og tilbud til alle i Vesthimmerland, men bestemt også udover kommunegrænsen.

Asger Andersen
Formand for Kultur- og fritidsuvalget
Om Aha

Aha! – Når kulturen rykker ud